Miljö

Miljöpolicy


För oss är viktigt att det bedrivs ett hållbart  skogsbruk  och för att du som kund ska känna dig trygg med våra produkter har vi därför valt att utbilda oss genom PanCert som ger oss rätten att miljöklassa våra produkter och genom det påvisar vi att våra produkter tas fram på ett omsorgsfullt sätt.  Vi följer således de rekommendationer och regelverk som finns på marknaden.

Forest Stewardship Council, FSC,  kom till 1993 och har sedan följts upp av PEFC. Båda klasserna värderar tre aspekter; ekonomi, miljö och sociala förhållanden.

Certifikat gällande detta finns bifogat här på sidan.